Agency ArhitektPetar Miskovic

Petar Mišković rođen je 12. juna 1950. godine. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Godine 1976. radio je u Ivan Milutinović - PIM, a od 1979. u Šipad Invest Inženjering.

Specijalizacije u domenu lameliranih drvenih konstrukcija i montažnih prefabrikovanih objekata završio je u Birou profesora Roberta Lourdina u Parizu, 1981. i 1983. godine.

Od 22. oktobra 1990. godine radi kao samostalni arhitekta u svom ateljeu Agencije ARHITEKT.

2006. godine imenovan je za stalnog sudskog veštaka iz oblasti građevinarstva.

PREPORUKE:

- Preporuka Japanske ambasade
- Preporuka British Council-a
- Preporuka Britanske ambasade
- Preporuka Britanske ambasade
- Preporuka Francuske ambasade
- Preporuka Francuske ambasade
- Sertifikat ACTIM
- Preporuka hotela Inter Continental-a
- Specijalistički sertifikat

Uža referentna lista

Časopisi