Agencija Arhitekt


Petar Miskovic

AGENCIJA ARHITEKT

Bulevar Mihajla Pupina, 63, stan 4,
11070 Novi Beograd
tel./faks: 011/301 82 69
mob: 063 203 798
E-mail: pierre_m@eunet.rs

Dipl. ing. arhitekta Petar Mišković, rođen 12.06.1950 godine. Završio arhitektonski fakultet u Beogradu.

1976 radio u "Ivanu Milutinoviću - PIM", a od 1979 u "Šipad Invest Inženjeringu".

1981 i 1983. godine specijalizacije u domenu lameliranih drvenih konstrukcija i montažnih prefabrikovanih objekata u birou profesora Robert Lourdin u Parizu.

Od 22 oktobra 1990 godine radi kao samostalni arhitekta u svom ateljeu Agencija "ARHITEKT"

2006. godine imenovan je za stalnog sudskog veštaka iz oblasti građevinarstva.

PREPORUKE:

- Preporuka Japanske ambasade
- Preporuka British Council-a
- Preporuka Britanske ambasade
- Preporuka Britanske ambasade
- Preporuka Francuske ambasade
- Preporuka Francuske ambasade
- Sertifikat ACTIM
- Preporuka hotela Inter Continental-a
- Specijalistički sertifikat

Uža referentna lista